מוקדי שירות וחירום

מוקדי חרום לרכב:

 שרותי דרך וגרירה

סטארט – 5676*

שגריר – 8888*

דרכים – 2008*

מ.מ.ס.י  – 035641111

פמי פרימיום 03-9535656 מהנייד 565*

 

שרותי שבר שמשות

סטארט – 5676*

אוטוגלס – 1-800-404-505

אילן זגגות – 03-5618996

 

שירותי איתור רכבים  (למנויים)

איתוראן – טל' 03-6533515 מהנייד / הוט 325*

פוינטר – מהנייד *8888    טל'  03-5579516

 

 

מוקדי חרום לדירה:

תיקון נזקי צנרת

אמינות אקספרס – 1-700-70-71-71

ש.ח.ר. נזקי צנרת – 5420* או 03-5769238

האחים יהב – 1-800-001-007

 

שרות תיקונים למוצרי חשמל

סטארט – 5676*

אמינות אקספרס – 1-700-70-71-71

מעבדות פל – 1-800-221-808   

Comments are closed.