תכנון פיננסי כללי

תכנון פיננסי כללי או "הוליסטי" (Holistic Financial Planning) הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד.

תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות. התכנית הרחבה אותה בונה המתכנן הפיננסי יחד עם הלקוח כוללת מספר שלבים ומורכבת, בין היתר, מהרכיבים הבאים:

1. בדיקה וניהול של נכסים קיימים – סקירה של הנכסים הפיננסים, פנסיונים, מניבים, מוחשיים.
2. ניהול סיכונים – בדיקת הסיכונים שהלקוח עלול להיחשף אליהם ואת המוכנות הפיננסית שלו
לתרחישים אלו.
3. תכנון פרישה – מוכנות הלקוח לפרישה, בניית יעדי איכות ורמת חיים בפרישה, סלילת הדרך להשגת
מטרות אלו מבעוד מועד.
4. תכנוני מס – בדיקה כי הלקוח מנצל את מלוא זכויות המס שלו עפ"י נתוני ההשתכרות וההוצאות שלו.
ובעצם "מיקסום הנטו" של הלקוח.

5. תכנון ירושות והעברת העושר בין הדורות – לעיתים ישנם נכסים פיננסים, מוחשיים שעלולים להשפיע
ולשנות את כל בסיס קבלת ההחלטות בבניית התוכנית הפיננסית של כל לקוח.
לכן חשוב לוודא אילו נכסים קיימים, מה ההסתברות לקבלת נכסים אלו ואם אין מכשולים משפטיים,
חוקיים ותקנות מס שמונעות העברת נכסים אלו בין הדורות.

6. ניהול תזרים מזומנים – בדיקה של "הכסף הפנוי" מידי חודש, או לחלופין כיצד ניתן לפנות כסף מידי
חודש ובעיקר איך לנתב אותו כך שבעתיד יהיה יותר "כסף פנוי".

אנו מזמינים אתכם לפגישה אישית  ולתכנון פיננסי ופנסיוני כללי (לעסק, למשפחה ולעצמכם).

פגישה זו היא פגישה בה אנו מבצעים יחד עם הלקוח, בדיקה מעמיקה של נכסים הפיננסים והפנסיונים כגון :

ü תיק ניירות הערך
ü פיקדונות
ü תוכניות חיסכון
ü קופות גמל
ü קרנות השתלמות
ü פוליסות ביטוח חיים, בריאות וסיעוד
ü קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים
ü משכנתא, יתרת הסילוק וההחזר החודשי

מטרת הפגישה היא לנתח את הנכסים הפיננסים ואת הסיכונים של הפרט, העסק או המשפחה.
בסופו של התהליך תתקבל תמונת מצב עדכנית וינתנו המלצות לביצוע התאמות פרטניות באשר לאופן הניהול, מתן השירותים, גופי הביטוח ובתי ההשקעות המתאימים לצורכי הלקוח.  

 לקביעת פגישה אישית צור קשר 

על מנת שנוכל לתת לך את השירות הטוב ביותר , הנכם מתבקשים להכין לקראת פגישתנו את כל המסמכים הרלוונטיים על הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שרשותך (במקרה שמדובר בזוג או במשפחה יש לגייס את התדפיסים של כל הנוגעים בדבר) באם קיימים נכסים משמעותיים נוספים שעומדים על הפרק רצוי לצרף ניירת רלוונטית לגביהם :

  1. תדפיסים עדכניים של קופות גמל.
  2. תדפיסים עדכניים של קרנות השתלמות.
  3. תדפיסים עדכניים של פוליסות הביטוח חיים ,בריאות וסיעוד שברשותך.
  4. תדפיסים של תוכניות חיסכון ופיקדונות.
  5. תדפיסים של החזקות בניירות ערך .
  6. בירור של העמלות הבנקאיות שאתה משלם לבנק.
  7. תדפיס עדכני אודות המצב הנוכחי של המשכנתא (פירוט המסלולים, יתרת קרן, ריבית וגובה תשלום חודשי)

פגישת התכנון הפיננסי והדגשת הצרכים וההתאמות הפרטניות לניהול הסיכונים האישי שלכם בכל תרחיש. תיתן לנו אפשרות לבצע את השירות בצורה היעילה ביותר. אשר יקנה לך ערך מוסף וידגיש בפניך את הפתרונות אשר יענו על הצרכים האישיים שלך ושל יקירך, כל אחד ואחד מכם, באופן אישי.

Comments are closed.