תכנון פיננסי לפרישה

עומד לפרוש ? מתכנן את "היום שאחרי" ? ומה עם מס הכנסה ?
כאשר אנשים מתכננים פרישה, הם חושבים בעיקר על היום שאחרי. על המעבר לקריירה הבאה, על איפה ישקיעו את הכספים שנצברו בקופות הגמל וכו'.
תכנון מוקדם יכול להותיר בידי הפורש אלפי שקלים נוספים ואף להגדיל את הקצבה החודשית, כדי למקסם את הכספים הנותרים בידי הפורש כדי שיוכל לישון בשקט בלילה או להתחיל את העבודה החדשה בראש שקט.

מיסוי מענקי הפרישה ,כספי הפיצויים והפנסיה
בעת פרישה מהעבודה מתקבלים כספים ממקורות שונים ורבים. חלקם פטורים ממס וחלקם חייבים במס. תכנון נכון של תזרימי הכספים, בהתאמה פרטנית ומדויקת,
יכול להביא לחיסכון ניכר בתשלומי המס. חשוב לעזוב את העבודה כשכל עניין שיוך כספי הפנסיה, הגמל, פיצוים והמענקים השונים הוסדרו עם המעביד ונעשה דיווח לגופים המנהלים את הכספים ולרשות המיסים בעניין.
במקרה של פרישה, חשוב לבדוק את אפשרות פריסת המס באשר לכספים הצבורים.

מהי פריסת מס ?
בעת הפרישה מהעבודה יש אפשרות להקטין את נטל המס על מענקי הפרישה, פדיון ימי מחלה, פיצויים על ידי פריסת המענקים החייבים במס.
את תקבולי המענקים החייבים במס ניתן לפרוס לשנות המס הבאות או הקודמות.
פריסת מס ותיאום מקצועי יכול להותיר בידי העובד סכומי כסף לא מבוטלים.

האם כדאי לבצע פריסה על היתרה החייבת ?
ישנם יתרונות רבים לביצוע פריסה כגון הכנסה עתידית נמוכה וצפי האינפלציה.
אין צורך לחשוש מהמפגש עם פקיד השומה מה גם שכנראה ממילא יהיה צורך לבצע תאום מס  ו/או בהגשת  דוחות בשל שינוי סטאטוס לעצמאי, למשל.
עם זאת ישנם מרכיבים אישיים בתהליכי הפרישה, אשר יכולים להשפיע על הכדאיות וההחלטה.

האם ומתי מגיע החזר מס לפורשים ?
ישנם מספר מקרים בהם מגיע לפורשים החזר מס להלן מספר דוגמאות שכיחות שיתכן שאחת מהן או יותר מתאימות לפורש :

  • אם הפורש עבד רק בחלק משנת המס.
  • אם הפורש עבד אצל שני מעסיקים ויותר במקביל באותה שנת מס.
  • אם הפורש מקבל פנסיה והתחיל לעבוד במקום נוסף במקביל.
  • עבור שנת הפרישה עצמה אם הפורש עבד בחלקה ואם ביצע פריסת מס.
  • אם הפרישה נובעת כתוצאה מנכות.
  • חיסכון כעצמאי בקופות גמל, תשלומי ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
שמירה על רצף זכויות  
בעשור האחרון ובייחוד ב 2006 וב 2008 עם תיקון 3, בוצעו כמה שינויים חוקתיים
שמשפיעים על ניכוי המס בעת משיכת /פדיון  כספים אשר נמצאים בחיסכון ארוך טווח
ובמוצרים פנסיונים כגון : קופות גמל, ביטוחי מנהלים ,קרנות פנסיה.
הפסקת הפקדות כתוצאה מהפסקת עבודה יכולה להשפיע רבות על היכולת ברציפות זכויות אצל המעסיק החדש ולהשפיע על העתיד הכלכלי של העמית ולהשפיע על הכיסויים הביטוחיים ולהותיר את העמית ובני משפחתו התלויים בו ללא כל.
חשוב לבצע תכנון פנסיוני מקצועי ולהשתמש במנגנון "ריסק זמני" לשמירת זכויות העמית עד למציאת מעביד חדש.פדיון כספי הון וחישוב כספי הקצבה הצפויה
החל מינואר 2008 כל כספי התגמולים (גמל, פנסיה וביטוח מנהלים) הינם כספים לחיסכון קצבתי. כל משיכה הונית (של כל הסכום הנצבר), מחייבת את המושך בתשלום מס שבין 25% ל 35% מערך הכספים הצבורים. יש חשיבות גדולה לתכנון נכון ולהפרדת הכספים שהופקדו עד סוף 2007 בתוכניות הוניות לבין ההפקדות שנתבצעו באותם הקופות החל מ 2008.לעיתים תכנון נכון, יכול להגדיל את הקצבה החודשית ואת הסכום ההוני הפטור.תכנון מס והתאמת כיסוים ביטוחיים  בעת החלפת קריירה
פרישה מהעבודה והתחלת קריירה חדשה, הינם הזדמנות מצוינת לשערך את המצב הפנסיוני
הצפוי ולתכנן את המס העתידי, לעיתים אף לבצע "דילול מס" על חשבון העתיד.
זהו הזמן להתייחס לזכויות והכספים שנצברו ממקום העבודה. בעת הצורך, לבצע ארגון מחדש המתייחס לרמת השכר, תחום העיסוק החדש ולזכויות הפנסיוניות הצבורות ועתידות להיצבר למבוטח.
בעת הצורך חשוב לעדכן ולערוך שינויים המתבקשים בעניין.ולסיום , לא לשכוח לתכנן מראש וליהנות מהעבודה החדשה או הפרישה הצפויה.

Comments are closed.